XVII Konferencja Etyki Mediów

17-18 maja 2023 roku

Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn - uprzedmiotowienie człowieka

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,
serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Konferencji Etyki Mediów,
która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 roku

pt. Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn - uprzedmiotowienie człowieka

Organizatorem Konferencji jest Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
dr hab. Katarzyna Drąg

Przyjęcie szacunku dla godności osoby
jako podstawowej zasady etycznej oraz poszanowanie godności każdego człowieka jako podstawowej zasady życia społecznego stanowią podstawowy i czytelny wyznacznik jakości dziennikarstwa
oraz jakości życia społecznego.

 Respektowanie i realizowanie tych zasad
jest nie tylko postulatem odpowiedzialnej pragmatyki życia społecznego, ale celem rzetelnej wiedzy służącej dobru człowieka i społeczności.

We współczesnej przestrzeni medialnej obserwujemy
z niepokojem wiele negatywnych zjawisk
naruszenia godności człowieka poprzez kłamstwa,
naruszanie dóbr osobistych, bezpodstawne oskarżanie,
poprzez słowa i język niegodne człowieka,
manipulację i nieuczciwość ocen i komentarzy.

Patronat Honorowy

Image

Jego Magnificencja
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Patronat Naukowy

Image

Patronat Medialny

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Partnerzy

Image
Image
Image