Bezinteresowność w mediach
– interesowne media

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy na XVI Konferencję Naukową Etyki Mediów, 
która się odbędzie w dniach 18-19 maja 2022 roku na temat:
Bezinteresowność w mediach - interesowne media,

Organizatorem Konferencji jest Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
dr Katarzyna Drąg

Podsumowanie
XIV KONFERENCJI NAUKOWEJ ETYKI MEDIÓW 2020
Ludzie mediów
– media to ludzie
Media people
– people as media

Przyjęcie szacunku dla godności osoby
jako podstawowej zasady etycznej oraz poszanowanie godności każdego człowieka jako podstawowej zasady życia społecznego stanowią podstawowy i czytelny wyznacznik jakości dziennikarstwa
oraz jakości życia społecznego.

 Respektowanie i realizowanie tych zasad
jest nie tylko postulatem odpowiedzialnej pragmatyki życia społecznego, ale celem rzetelnej wiedzy służącej dobru człowieka i społeczności.

We współczesnej przestrzeni medialnej obserwujemy
z niepokojem wiele negatywnych zjawisk
naruszenia godności człowieka poprzez kłamstwa,
naruszanie dóbr osobistych, bezpodstawne oskarżanie,
poprzez słowa i język niegodne człowieka,
manipulację i nieuczciwość ocen i komentarzy.

Patronat Honorowy

Jego Ekscelencja 
ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Jego Magnificencja
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwerstytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Sejm RP logo and wordmark.svg

Komisja Sejmowa

Logo Wojewoda Małopolski jpg

Łukasz Kmita
Wojewoda Małopolski

Logo Małopolska H rgb

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

orzel senatKomisja Senacka

Organizatorzy

Sponsorzy

Image
Image
Image

Partnerzy

Image
Image
Image
Image

Patronat Medialny

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image