XVII Konferencja Etyki Mediów

17-18 maja 2023 roku

Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn - uprzedmiotowienie człowieka

 

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Konferencji Etyki Mediów,
która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 roku

pt. Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn - uprzedmiotowienie człowieka

Organizatorem Konferencji jest Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
dr hab. Katarzyna Drąg
Poprzednia edycja: XVI konferencja Etyki Mediów
Bezinteresowność w mediach
– interesowne media
Disinterestedness in media
– self-goals oriented media

Przyjęcie szacunku dla godności osoby
jako podstawowej zasady etycznej oraz poszanowanie godności każdego człowieka jako podstawowej zasady życia społecznego stanowią podstawowy i czytelny wyznacznik jakości dziennikarstwa
oraz jakości życia społecznego.

 Respektowanie i realizowanie tych zasad
jest nie tylko postulatem odpowiedzialnej pragmatyki życia społecznego, ale celem rzetelnej wiedzy służącej dobru człowieka i społeczności.

We współczesnej przestrzeni medialnej obserwujemy
z niepokojem wiele negatywnych zjawisk
naruszenia godności człowieka poprzez kłamstwa,
naruszanie dóbr osobistych, bezpodstawne oskarżanie,
poprzez słowa i język niegodne człowieka,
manipulację i nieuczciwość ocen i komentarzy.

Patronat Honorowy

Jego Ekscelencja 
ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Jego Magnificencja
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwerstytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Sejm RP logo and wordmark.svg

Komisja Sejmowa

Logo Wojewoda Małopolski jpg

Łukasz Kmita
Wojewoda Małopolski

Logo Małopolska H rgb

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Organizatorzy

Sponsorzy

Image
Image
Image

Partnerzy

Image
Image

Patronat Medialny

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image