XVII konferencja naukowa Etyki Mediów

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE 
zaprasza na
XVII KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ETYKI MEDIÓW

Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn – uprzedmiotowienie człowieka
Kraków, 17–18 maja 2023 ROKU

Sztuczna inteligencja jest popularnym i częstym tematem zarówno dyskursu publicznego i przekazów medialnych, jak również dyskursu naukowego i badań medioznawczych.

Pojęcie to sformułowane już prawie 70 lat temu przez Johna McCarthy’go, uległo z czasem semantycznej modyfikacji i bywa używane współcześnie nie tylko w poważnym i precyzyjnym naukowo ujęciu technicznego symulowania wybranych funkcji ludzkiego umysłu i zmysłów według reguł numerycznej algorytmizacji, ale także w kontekstach popularnych dyskusji i przekazów, w których obejmuje ono całość ukrytego i niekontrolowanego przez człowieka funkcjonowania maszyn i aplikacji. Dynamiczny rozwój technologiczny sprzyja procesom mediatyzacji komunikowania społecznego. Również komunikowanie medialne korzysta z tej dynamiki postępu technologicznego, wykorzystując funkcjonalność maszyn i aplikacji w procesach tworzenia i dyfuzji treści medialnych. Procesy te są możliwe dzięki coraz doskonalszym technicznie algorytmom i ich wykorzystaniu w aplikacjach informacyjnych, komunikacyjnych, mechanizmach gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich udostępniania w otwartych i zamkniętych zasobach wiedzy i informacji.

Rozwojowi technologii towarzyszy teoretyczna refleksja nad ich wpływem na człowieka i społeczność. Refleksja ta ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy w dużej mierze wymiaru etycznego. Celem naszej Konferencji jest odkrywanie i badanie działań człowieka w medialnym świecie funkcjonowania algorytmów i sztucznej inteligencji oraz badanie obecności i funkcjonalności „inteligentnych” aplikacji informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni komunikowania społecznego. Jednym z ważnych problemów związanych ze sztuczną inteligencją jest korelacja i sprzężenie zwrotne działań człowieka z funkcjonowaniem maszyn.

Problematyka ta zawiera także aspekt etyczny, ponieważ funkcjonowanie maszyn i aplikacji informatycznych symuluje inteligencję naturalną człowieka, a działania człowieka stają się coraz częściej zdeterminowane przez sztuczną inteligencję algorytmów. W tym kontekście ujawnia się etyczny dylemat upodmiotowienia maszyn i uprzedmiotowienia człowieka.


W czasie tegorocznej XVII Konferencji Naukowej Etyki Mediów Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn – uprzedmiotowienie człowieka w Krakowie w dniach 17-18 maja 2023 roku będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:

 • człowiek i maszyna – korelacja, sprzężenie zwrotne, uwarunkowania,
 • próba porządkowania semantycznego pojęcia sztucznej inteligencji,
 • potrzeba badań funkcjonowania sztucznej inteligencji w przestrzeni komunikowania społecznego,
 • komunikacja społeczna a rozwój technologii informacyjnych,
 • postęp technologiczny w historii mediów,
 • platformy i firmy technologiczne w rozwoju i użytkowaniu mediów społecznościowych,
 • kreatywność w sieci – narzędzia i aplikacje,
 • e-dziennikarstwo – człowiek i booty, naturalne i sztuczne generowanie i dyfuzja treści,
 • dziennikarstwo danych i archiwizacja treści medialnych,
 • techniki digitalizacji zasobów i wizualizacji danych medialnych,
 • naturalne i sztuczne creative writing i copywritng,
 • technologizacja języka mediów,
 • użyteczność języków naturalnych i sztucznych w mediach,
 • potrzeba bezpieczeństwa etycznego w świecie algorytmów i sztucznej inteligencji,
 • etyczna troska o zasadę: maszyna dla człowieka, a nie człowiek dla maszyny,
 • etyczne aspekty sztucznej inteligencji i etyka algorytmów,
 • priorytet dobra odbiorcy jako wyznacznik etyki algorytmów,
 • czynnik niewidzialności jako wyzwanie dla etyki algorytmów,
 • bezpieczeństwo danych i kontrola dostępu do zasobów,
 • bezpieczeństwo człowieka w algorytmicznie kontrolowanej sieci,
 • media społecznościowe w ryzach algorytmów – kreatywny czy zniewolony użytkownik i influencer,
 • problem technologicznego wykluczenia społecznego i algorytmiczna dyskryminacja,
 • sztuczna inteligencja w reklamie i public relations,
 • opinia publiczna – algorytmiczne sterowanie procesami społecznymi,
 • strategie zarządzania mediami w erze danych.

Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w Konferencji, prosząc o rejestrację uczestnictwa za pośrednictwem strony www.etykamediow.pl w terminie od 10 lutego do 25 kwietnia 2023 r.

Opłata konferencyjna w wysokości 500,- zł (dla Członków PTKS opłata wynosi 450,- zł) obejmuje koszty pełnego uczestnictwa (materiały konferencyjne, catering, obiady i uroczysta kolacja) wraz z możliwością publikacji tekstów w serii Etyka Mediów (wydawnictwo 120 pkt, po uzyskaniu akceptacji recenzenta), nie obejmuje natomiast kosztów noclegów.

Wpłata na konto do 30 kwietnia 2023 roku:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków,
Alior Bank SA
PLN 41 2490 0005 0000 4600 57271204,
tytuł: etyka mediów – imię i nazwisko uczestnika.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kolejne informacje organizacyjne prześlemy Państwu po potwierdzeniu uczestnictwa, natomiast ostateczny szczegółowy program Konferencji prześlemy do dnia 9 maja. Potrzebne informacje znajdą Państwo na stronach: www.etykamediow.pl, www.upjp2.edu.pl, www.ptks.pl.

Przewodniczący Konferencji:
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Konferencji:
dr hab. Katarzyna Drąg

For English version click here: Invitation to 17th Media Ethics Conference