Ludzie mediów – media to ludzie

People in media – people as media

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie dziękujemy za ofertę naszej Konferencji i obsługi zgłoszenia.

Termin zgłoszeń i organizacji Konferencji wypada w czasie stanu epidemii i tym bardziej sobie cenimy, że mimo tych obiektywnych trudności, wyrazili Państwo gotowość uczestnictwa w Konferencji.

W historii Konferencji Etyki Mediów nigdy nie było przerwy od pierwszej do czternastej edycji, która wypada w tym roku. Z oczywistych względów bezpieczeństwa Konferencja w terminie majowym nie odbędzie się. Nie chcemy jednak rezygnować z naszego dorocznego spotkania i dyskusji na ważne etyczne problemy mediów. Tym bardziej, że czas epidemii odsłania je w sposób wyraźny.

Dlatego planujemy organizację naszej Konferencji jesienią bieżącego roku w formule odpowiadającej możliwościom i uwarunkowaniom zewnętrznym.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału i tworzenia XIV Konferencji Etyki Mediów w terminie jesiennym.

O szczegółowychach danych Państwa sukcesywnie informować. Życzymy wszystkim pełni zdrowia.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
ks. Michał Drożdż
Katarzyna Drąg

Podsumowanie
XIII KONFERENCJI NAUKOWEJ ETYKI MEDIÓW
Godność osoby w mediach
– media godne osoby
The dignity of a person in the media
– media worthy of a person

Przyjęcie szacunku dla godności osoby
jako podstawowej zasady etycznej oraz poszanowanie godności każdego człowieka jako podstawowej zasady życia społecznego stanowią podstawowy i czytelny wyznacznik jakości dziennikarstwa
oraz jakości życia społecznego.

 Respektowanie i realizowanie tych zasad
jest nie tylko postulatem odpowiedzialnej pragmatyki życia społecznego, ale celem rzetelnej wiedzy służącej dobru człowieka i społeczności.

We współczesnej przestrzeni medialnej obserwujemy
z niepokojem wiele negatywnych zjawisk
naruszenia godności człowieka poprzez kłamstwa,
naruszanie dóbr osobistych, bezpodstawne oskarżanie,
poprzez słowa i język niegodne człowieka,
manipulację i nieuczciwość ocen i komentarzy.

Patronat Honorowy

Jego Ekscelencja 
ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Jego Magnificencja
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

ks. dr hab. Michał Drożdż
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwerstytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Sejm RP logo and wordmark.svg

Komisja Sejmowa

Logo Wojewoda Małopolski jpg

Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski

Logo Małopolska H rgb

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

orzel senatKomisja Senacka

Organizatorzy

Sponsorzy

Image
Image
Image
Image

Partnerzy

Image
Image
Image
Image

Patronat Medialny

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image