INSTYTUT DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
zaprasza na
XVI KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ETYKI MEDIÓW
Bezinteresowność w mediach – interesowne media
Disinterestedness in Media – Self-Goals Oriented Media
KRAKÓW, 18–19 MAJA 2022 ROKU
 
 
Przewodniczący Konferencji:
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
 
Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Konferencji:
dr Katarzyna Drąg

Współczesne media posiadają ogromny potencjał oddziaływania na ludzi w wymiarze indywidualnym i społecznym. Skala i jakość tego oddziaływania zależy od przekazywanych przez nie wartości oraz od jakości i wartości samych mediów. Dlatego postrzeganie mediów i całej przestrzeni komunikacji społecznej przez pryzmat wartości jest nie tylko naukowobadawczą powinnością, ale stanowi konieczność dla naprawy i poprawy jakości współczesnej mediosfery, szczególnie po to, by media nie przyczyniały się do hamowania rozwoju społeczności i szkodzenia integralnemu dobru człowieka.
Jedną z ważnych wartości w mediach jest bezinteresowność. Szkoda, że ta wartość wprzestrzeni mediów i komunikacji społecznej bywa coraz częściej ironizowana, marginalizowana czy wręcz z niej eliminowana. Brak poważnego traktowania bezinteresowności pozbawia świat mediów najbardziej ludzkiego wymiaru. Bezinteresowność bowiem odsłania w mediach coraz częściej zapoznawane postawy i działania, takie jak: wzajemne obdarowanie, szlachetne intencje i motywacje przekazu, powołanie i misję dziennikarską, priorytet dobra odbiorcy, nieinteresowną afirmację osób obecnych w mediosferze. Bez uwzględnienia człowieka zdolnego do bezinteresowności nie można w ogóle mówić o ludzkim charakterze procesów komunikacji społecznej.
Współczesna komunikacja medialna funkcjonuje w różnego typu uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych, w których elementy komercji i ideologii stają się coraz bardziej jednym z głównych wyznaczników jej charakteru i jakości, czyniąc z mediów narzędzia interesownych: komercyjnych, politycznych i ideologicznych działań. Badawcza konfrontacja analiz bezinteresowności jako koniecznej wartości w mediach z analizą tendencji interesownych działań medialnych wydaje się być interesującą badawczo i poznawczo powinnością.
W czasie tegorocznej XVI Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie, Bezinteresowność w mediach – interesowne media (Disinterestedness in Media – Self-Goals Oriented Media), w dniach 18-19 maja 2022 roku, będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:

 

 •  potrzeba bezinteresowności w interesownym świecie,
 •  bezinteresowność jako wartość w komunikowaniu interpersonalnym i komunikacji społecznej,
 •  etyczna troska o zasadę: media dla człowieka, a nie człowiek dla mediów,
 •  priorytet dobra odbiorcy jako wyznacznik bezinteresowności,
 •  bezinteresowność w postrzeganiu dziennikarstwa jako misji i zawodu zaufania publicznego,
 •  etyczna konieczność nieinteresownej afirmacji osób obecnych w mediosferze,
 •  pytania o możliwość bezinteresownych mediów,
 •  media jako narzędzia interesownych komercyjnych, politycznych i ideologicznych działań,
 •  intencje i motywacje przekazu w social media,
 •  pytanie o jakość działań influencerów - bezinteresowność porad czy interesowność komercyjna,
 •  bezinteresowność czy interesowność w języku mediów,
 •  interesowność w sieci algorytmów i sztucznej inteligencji,
 •  interesowna natura reklamy – granice perswazji dla dobra człowieka,
 •  interesowna komercjalizacja i marketing wartości w reklamie i public relations,
 •  interesowność działań public relations – z dylematy etycznymi czy bez nich,
 •  opinia publiczna – bezinteresowność badań i interesowność kształtowania,
 •  pytania o jakość interesowności odbiorców mediów,
 •  interesowność jako wartość w zarządzaniu mediami.
   
  Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w Konferencji, prosząc o rejestrację uczestnictwa za pośrednictwem strony www.etykamediow.pl w terminie od 24 lutego do 24 kwietnia 2022 r.
   
  Opłata konferencyjna w wysokości 400,- zł (dla Członków PTKS opłata wynosi 350,- zł) obejmuje koszty pełnego uczestnictwa (materiały konferencyjne, catering, obiady i uroczystakolacja) wraz z możliwością publikacji tekstów w serii Etyka Mediów (wydawnictwo 120pkt, po uzyskaniu akceptacji recenzenta), nie obejmuje natomiast kosztów noclegów.
   
  Wpłata na konto do 29 kwietnia 2022 roku: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, Alior Bank SA PLN 41 2490 0005 0000 4600 57271204, cel: etyka mediów. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
  Kolejne informacje organizacyjne prześlemy Państwu po potwierdzeniu uczestnictwa, natomiast szczegółowy program Konferencji prześlemy do dnia 6 maja. Potrzebne informacjeznajdą Państwo na stronach: www.etykamediow.pl, www.upjp2.edu.pl, www.ptks.pl.

  Z wyrazami szacunku i serdecznych pozdrowień
  ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
  dr Katarzyna Drąg
 

Partner strategiczny

 
Logo Krakow H rgb UMK Banner 2020

 

Kraków - ze względu na siłę demograficzną, ekonomiczną, społeczną i naukowo - kulturową - jest drugim miastem Polski. Posiada unikalne walory, na których opiera rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości życia. Dysponuje wysokiej jakości kapitałem ludzkim, jest miastem świadomego wyboru miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu dla ludzi wykształconych i kreatywnych. Priorytetem jest zrównoważony rozwój i możliwość sprostania konkretnym wyzwaniom przy umiejętnym wykorzystaniu własnych zasobów.
Ośrodek akademicki, z działającym od 650 lat Uniwersytetem na czele, jest trwale zespolony z miastem i w unikalny sposób buduje niepowtarzalny zasób wiedzy. Jest kluczem do konkurencyjności i innowacyjności nie tylko Krakowa, ale także całego regionu. Rozwijająca się intensywnie gospodarka oparta na wiedzy to zupełnie nowy proces w życiu gospodarczym Miasta, który włącza go w obieg nowoczesnej ekonomii świata.
Nadrzędnym celem jest, by Kraków był nie tylko miastem nowoczesnym, ale i dumnym z historycznego dziedzictwa. By był otwartą, bogatą, przyjazną i bezpieczną metropolią, tętniącą kulturą. Inteligentne zarządzanie i wzmacnianie sfery nowoczesnych usług oraz sektora badawczo-rozwojowego jest fundamentem rozwoju Krakowa – miasta, w którym stawia się na innowacyjność i efektywną współpracę nauki i biznesu.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się możliwościami, jakie oferuje magiczny Kraków – zakorzeniony w tradycji, uwrażliwiony na codzienność i otwarty na rozwój: https://business.krakow.pl/.

1 2

Fotos: Piotr Krochmal