Ludzie mediów – media to ludzie
People in media – people as media

Logo etyki mediów 3

Tradycyjna organizacja Konferencji Naukowej Etyki Mediów w 2020 roku wypadła w czasie pierwszej falii epidemii. Bardzo doceniamy liczne zgłoszenia i gotowość uczestnictwa, deklarowany w tamtym okresie.W historii Konferencji Etyki Mediów nigdy nie było przerwy od pierwszej do tegorocznej, czternastej edycji. Z oczywistych względów bezpieczeństwa konferencja w terminie majowym nie odbyła się. Nie chcemy jednak rezygnować z naszego dorocznego spotkania i dyskusji na ważne etyczne problemy mediów. 

Jako organizatorzy mieliśmy nadzieję, że jesienią uda nam się zorganizować to wydarzenie w wersji hybrydowej. Niestety, z przyczyn oczywistych, taka forma spotkania nie jest możliwa. Nadeszła druga fala i zweryfikowała niejedne plany. Świat współczesnych mediów i komunikacji społecznej to nie tylko świat coraz doskonalszych narzędzi informacji i komunikacji, świat nowych technologii i innowacji, ale to przede wszystkim świat ludzi, którzy w różny sposób uczestniczą w tworzeniu, użytkowaniu i wykorzystaniu tych narzędzi postępu technologicznego. Świat mediów jest naszym światem. Media są naszą przestrzenią życia. Mediów nie można traktować jako rzeczywistości obcej, ponieważ wszyscy jesteśmy w różnym stopniu i charakterze włączeni w świat mediów. To ludzie tworzą media i ludzie z nich korzystają w świecie maszyn, technologii, algorytmów i sztucznej inteligencji.
 
Media to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą i urzeczywistniają dobro w wymiarze osobistym i społecznym. Człowiek w swojej wolności może być niestety także sprawcą wielorakiego zła. Media w wymiarze przedmiotowym są narzędziem, które można dobrze lub źle wykorzystywać. Dlatego, troszcząc się o poprawę jakości współczesnej mediosfery, należy dostrzegać człowieka na każdym etapie funkcjonowania komunikacji społecznej i medialnej, bo media to przede wszystkim ludzie. Warto przywracać należny szacunek dla człowieka i jego osobowej wartości we wszystkich działaniach medialnych oraz wyzwalać konieczny i skuteczny mechanizm etycznego sprzeciwu wobec zjawisk instrumentalizacji człowieka i tendencji upodmiotawiania maszyn. Przestrzenią takiej troski o człowieka i jego godność są organizowane przez nas od 14 lat Konferencje Etyki Mediów. Patronem duchowym naszych konferencji był i jest św. Jan Paweł II, człowiek mediów i niekwestionowany autorytet etyki mediów.  W 100 rocznicę Jego urodzin, chcemy pokazać także Jego troskę o dziennikarzy, o ludzi mediów, o dobro każdego człowieka w świecie mediów, nawiązując do Jego myśli, że człowiek jest drogą mediów i media powinny być dla człowieka, a nie człowiek dla mediów. W czasie tegorocznej XIV Konferencji Naukowej Etyki Mediów, Ludzie mediów – media to ludzie (People in media – people as media) będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:
 
• Jan Paweł II człowiek i etyk mediów,
• media dla człowieka, a nie człowiek dla mediów,
• podmiotowość mediów: kreatywność i zarządzanie,
• dziennikarze a ludzie sieci i nowych mediów,
• status i zawód ludzi mediów – dziennikarze, twórcy, właścicieli, nadawcy,
• ludzie logistyki mediów – praca i odpowiedzialność za jakość mediów,
• ludzie w mediach – eksperci, komentatorzy, celebryci,
• media społecznościowe – amatorzy i profesjonaliści mediów,
• człowiek w wirtualnym świecie – matrix tożsamości,
• zarządzanie mediami – ludzie i struktury,
• etyki zawodowe jako regulatory działań ludzi mediów,
• szacunek dla człowieka jako powinność etyczna ludzi mediów,
• depersonalizacja mediów – medialna instrumentalizacja i manipulacja człowiekiem,
• podmiotowość maszyn i uprzedmiotowienie człowieka,
• człowiek w sieci algorytmów i sztucznej inteligencji,
• język mediów godny i niegodny człowieka,
• formacja, edukacja i samokształcenie ludzi mediów,
• ludzie reklamy i public relations – wyzwania i standardy etyczne,
• przedmiot czy podmiot komunikowania – reklama i marketing wobec człowieka,
• odbiorca mediów – edukacja, wychowanie i samowychowanie medialne. 
 
Chcąc zachować tradycję i ciągłość Konferencji Etyki Mediów zdecydowaliśmy, że odbędzie się ona w formie ograniczonej w trybie on-line 18 grudnia 2020 roku. Prelegenci otrzymają niezbędne informacje drogą mailową.
 
Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w Konferencji, poprzez transmisję na kanale telewizji JP2TV. Szczegółowy program spotkania przekażemy niebawem.
 
Potrzebne informacje znajdą Państwo na stronach:
 
www.etykamediow.pl
www.upjp2.edu.pl
www.ptks.pl
 
 
stopka
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | tel. 503 402 416 
 
 

Partner strategiczny

 
Logo Krakow H rgb UMK Banner 2020

 

Kraków - ze względu na siłę demograficzną, ekonomiczną, społeczną i naukowo - kulturową - jest drugim miastem Polski. Posiada unikalne walory, na których opiera rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości życia. Dysponuje wysokiej jakości kapitałem ludzkim, jest miastem świadomego wyboru miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu dla ludzi wykształconych i kreatywnych. Priorytetem jest zrównoważony rozwój i możliwość sprostania konkretnym wyzwaniom przy umiejętnym wykorzystaniu własnych zasobów.
Ośrodek akademicki, z działającym od 650 lat Uniwersytetem na czele, jest trwale zespolony z miastem i w unikalny sposób buduje niepowtarzalny zasób wiedzy. Jest kluczem do konkurencyjności i innowacyjności nie tylko Krakowa, ale także całego regionu. Rozwijająca się intensywnie gospodarka oparta na wiedzy to zupełnie nowy proces w życiu gospodarczym Miasta, który włącza go w obieg nowoczesnej ekonomii świata.
Nadrzędnym celem jest, by Kraków był nie tylko miastem nowoczesnym, ale i dumnym z historycznego dziedzictwa. By był otwartą, bogatą, przyjazną i bezpieczną metropolią, tętniącą kulturą. Inteligentne zarządzanie i wzmacnianie sfery nowoczesnych usług oraz sektora badawczo-rozwojowego jest fundamentem rozwoju Krakowa – miasta, w którym stawia się na innowacyjność i efektywną współpracę nauki i biznesu.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się możliwościami, jakie oferuje magiczny Kraków – zakorzeniony w tradycji, uwrażliwiony na codzienność i otwarty na rozwój: https://business.krakow.pl/.

1 2

Fotos: Piotr Krochmal