Ludzie mediów – media to ludzie
People in media – people as media

Logo etyki mediów 3

Termin zgłoszeń i organizacji Konferencji wypada w czasie stanu epidemii i tym bardziej sobie cenimy, że mimo tych obiektywnych trudności, wyrazili Państwo gotowość uczestnictwa w Konferencji.

W historii Konferencji Etyki Mediów nigdy nie było przerwy od pierwszej do czternastej edycji, która wypada w tym roku. Z oczywistych względów bezpieczeństwa Konferencja w terminie majowym nie odbędzie się. Nie chcemy jednak rezygnować z naszego dorocznego spotkania i dyskusji na ważne etyczne problemy mediów. Tym bardziej, że czas epidemii odsłania je w sposób wyraźny.

Dlatego planujemy organizację naszej Konferencji jesienią bieżącego roku w formule odpowiadającej możliwościom i uwarunkowaniom zewnętrznym.

Świat współczesnych mediów i komunikacji społecznej to nie tylko świat coraz doskonalszych narzędzi informacji i komunikacji, świat nowych technologii i innowacji, ale to przede wszystkim świat ludzi, którzy w różny sposób uczestniczą w tworzeniu, użytkowaniu i wykorzystaniu tych narzędzi postępu technologicznego. Świat mediów jest naszym światem. Media są naszą przestrzenią życia. Mediów nie można traktować jako rzeczywistości obcej, ponieważ wszyscy jesteśmy w różnym stopniu i charakterze włączeni w świat mediów. To ludzie tworzą media i ludzie z nich korzystają w świecie maszyn, technologii, algorytmów i sztucznej inteligencji.

Media to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą i urzeczywistniają dobro w wymiarze osobistym i społecznym. Człowiek w swojej wolności może być niestety także sprawcą wielorakiego zła. Media w wymiarze przedmiotowym są narzędziem, które można dobrze lub źle wykorzystywać. Dlatego, troszcząc się o poprawę jakości współczesnej mediosfery, należy dostrzegać człowieka na każdym etapie funkcjonowania komunikacji społecznej i medialnej, bo media to przede wszystkim ludzie. Warto przywracać należny szacunek dla człowieka i jego osobowej wartości we wszystkich działaniach medialnych oraz wyzwalać konieczny i skuteczny mechanizm etycznego sprzeciwu wobec zjawisk instrumentalizacji człowieka i tendencji upodmiotawiania maszyn. Przestrzenią takiej troski o człowieka i jego godność są organizowane przez nas od 14 lat Konferencje Etyki Mediów. Patronem duchowym naszych konferencji był i jest św. Jan Paweł II, człowiek mediów i niekwestionowany autorytet etyki mediów. W 100 rocznicę Jego urodzin, chcemy pokazać także Jego troskę o dziennikarzy, o ludzi mediów, o dobro każdego człowieka w świecie mediów, nawiązując do Jego myśli, że człowiek jest drogą mediów i media powinny być dla człowieka, a nie człowiek dla mediów. W czasie tegorocznej XIV Konferencji Naukowej Etyki Mediów, Ludzie mediów – media to ludzie (People in media – people as media) będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:

• Jan Paweł II człowiek i etyk mediów,
• media dla człowieka, a nie człowiek dla mediów,
• podmiotowość mediów: kreatywność i zarządzanie,
• dziennikarze a ludzie sieci i nowych mediów,
• status i zawód ludzi mediów – dziennikarze, twórcy, właścicieli, nadawcy,
• ludzie logistyki mediów – praca i odpowiedzialność za jakość mediów,
• ludzie w mediach – eksperci, komentatorzy, celebryci,
• media społecznościowe – amatorzy i profesjonaliści mediów,
• człowiek w wirtualnym świecie – matrix tożsamości,
• zarządzanie mediami – ludzie i struktury,
• etyki zawodowe jako regulatory działań ludzi mediów,
• szacunek dla człowieka jako powinność etyczna ludzi mediów,
• depersonalizacja mediów – medialna instrumentalizacja i manipulacja człowiekiem,
• podmiotowość maszyn i uprzedmiotowienie człowieka,
• człowiek w sieci algorytmów i sztucznej inteligencji,
• język mediów godny i niegodny człowieka,
• formacja, edukacja i samokształcenie ludzi mediów,
• ludzie reklamy i public relations – wyzwania i standardy etyczne,
• przedmiot czy podmiot komunikowania – reklama i marketing wobec człowieka,
• odbiorca mediów – edukacja, wychowanie i samowychowanie medialne.

Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w Konferencji, prosząc o rejestrację uczestnictwa za pośrednictwem strony www.etykamediow.pl w terminie od 24 lutego do 26 kwietnia 2020 r.

Opłata konferencyjna w wysokości 400,- zł (dla Członków PTKS opłata wynosi 350,- zł) obejmuje koszty pełnego uczestnictwa (materiały konferencyjne, catering, obiady i uroczysta kolacja) wraz z możliwością publikacji tekstów w serii Etyka Mediów (wydawnictwo 100 pkt, po uzyskaniu akceptacji recenzenta), nie obejmuje natomiast kosztów noclegów.

Wpłata na konto do 4 maja 2020 roku: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, Alior Bank SA PLN 41 2490 0005 0000 4600 5727 1204, cel: etyka mediów. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kolejne informacje organizacyjne prześlemy Państwu po potwierdzeniu uczestnictwa, natomiast szczegółowy program Konferencji prześlemy do dnia 6 maja.

Potrzebne informacje znajdą Państwo na stronach:

www.etykamediow.pl
www.upjp2.edu.pl
www.ptks.pl

stopka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | tel. 503 402 416