Godność osoby w mediach – media godne osoby
The dignity of a person in the media – media worthy of a person

Logo etyki mediów 3Przyjęcie szacunku dla godności osoby jako podstawowej zasady etycznej oraz poszanowanie godności każdego człowieka jako podstawowej zasady życia społecznego stanowią podstawowy i czytelny wyznacznik jakości dziennikarstwa oraz jakości życia społecznego. Respektowanie i realizowanie tych zasad jest nie tylko postulatem odpowiedzialnej pragmatyki życia społecznego, ale celem rzetelnej wiedzy służącej dobru człowieka i społeczności.

We współczesnej przestrzeni medialnej obserwujemy z niepokojem wiele negatywnych zjawisk naruszenia godności człowieka poprzez kłamstwa, naruszanie dóbr osobistych, bezpodstawne oskarżanie, poprzez słowa i język niegodne człowieka, manipulację i nieuczciwość ocen i komentarzy. Bezkarne fałszowanie rzeczywistości i manipulacyjna stronniczość opinii nie tylko naruszają standardy prawdy, ale podważają fundamenty ludzkiej uczciwości. Takie przekazy medialne nie powinny mieć nigdy miejsca w przestrzeni komunikacji społecznej, ponieważ poniżają człowieka i niszczą ludzkie wspólnoty. Dlatego troszcząc się o poprawę jakości współczesnej mediosfery, należy przywrócić należny szacunek dla godności człowieka we wszelkich działaniach medialnych i wyzwolić konieczny i skuteczny mechanizm etycznego sprzeciwu wobec zjawisk instrumentalizacji człowieka i tendencji upodmiotawiania maszyn.

Przestrzenią takiej troski o człowieka i jego godność są organizowane przez nas od 13 lat Konferencje Etyki Mediów. W czasie tegorocznej XIII Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie, Godność osoby w mediach – media godne osoby, Kraków, 22-23 maja 2019 roku, będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:

 • godność osoby jako fundament relacji społecznych i afirmacji człowieka,
 • etyka mediów jako ochrona godności człowieka,
 • depersonalizacja mediów - medialna instrumentalizacja i manipulacja człowiekiem,
 • podmiotowość maszyn i uprzedmiotowienie człowieka,
 • język mediów godny i niegodny człowieka,
 • szacunek dla człowieka jako powinność dziennikarska,
 • dziennikarstwo dla dobra człowieka,
 • godność człowieka jako warunek wolności i odpowiedzialności za słowo,
 • media społecznościowe jako przestrzeń godnych i niegodnych przekazów,
 • etyczne granice subiektywności ocen i poglądów w przestrzeni publicznej,
 • reklama jako komunikacja perswazyjna w przestrzeni wolności i godności człowieka,
 • uprzedmiotowienie człowieka w algorytmach reklamowych,
 • szacunek dla człowieka jako podstawa etyczności reklamy,
 • godność człowieka jako konieczne uwarunkowanie działań public relations,
 • komunikowanie wizerunkowe – komunikowanie czy kreowanie wizerunku?
 • marginalizacja etyczności public relations jako zagrożenie dla godności człowieka,
 • edukacja medialna – potrzeba wychowania i samowychowania do odbioru mediów.

Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w Konferencji, prosząc o rejestrację uczestnictwa za pośrednictwem strony www.etykamediow.pl w terminie od 25 lutego do 26 kwietnia 2019 r.

Opłata konferencyjna w wysokości 400,- zł (dla Członków PTKS opłata jest obniżona i wynosi 350,- zł) obejmuje koszty pełnego uczestnictwa (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady i uroczysta kolacja) wraz z możliwością publikacji tekstów w serii Etyka Mediów w wysoko punktowanym wydawnictwie (po uzyskaniu akceptacji recenzenta), nie obejmuje natomiast kosztów noclegów.

Wpłata na konto: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, Alior Bank SA PLN 41 2490 0005 0000 4600 5727 1204, cel: etyka mediów.

Kolejne informacje organizacyjne prześlemy Państwu po zgłoszeniu i potwierdzeniu przez nas uczestnictwa, natomiast szczegółowy program Konferencji prześlemy do 10 maja.


Potrzebne informacje znajdą Państwo na stronach:

www.etykamediow.pl
www.upjp2.edu.pl
www.ptks.pl

stopka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | tel. 503 402 416