Ludzie mediów – media to ludzie
People in media – people as media

Logo etyki mediów 3

Tradycyjna organizacja Konferencji Naukowej Etyki Mediów w 2020 roku wypadła w czasie pierwszej falii epidemii. Bardzo doceniamy liczne zgłoszenia i gotowość uczestnictwa, deklarowany w tamtym okresie.W historii Konferencji Etyki Mediów nigdy nie było przerwy od pierwszej do tegorocznej, czternastej edycji. Z oczywistych względów bezpieczeństwa konferencja w terminie majowym nie odbyła się. Nie chcemy jednak rezygnować z naszego dorocznego spotkania i dyskusji na ważne etyczne problemy mediów. 

Jako organizatorzy mieliśmy nadzieję, że jesienią uda nam się zorganizować to wydarzenie w wersji hybrydowej. Niestety, z przyczyn oczywistych, taka forma spotkania nie jest możliwa. Nadeszła druga fala i zweryfikowała niejedne plany. Świat współczesnych mediów i komunikacji społecznej to nie tylko świat coraz doskonalszych narzędzi informacji i komunikacji, świat nowych technologii i innowacji, ale to przede wszystkim świat ludzi, którzy w różny sposób uczestniczą w tworzeniu, użytkowaniu i wykorzystaniu tych narzędzi postępu technologicznego. Świat mediów jest naszym światem. Media są naszą przestrzenią życia. Mediów nie można traktować jako rzeczywistości obcej, ponieważ wszyscy jesteśmy w różnym stopniu i charakterze włączeni w świat mediów. To ludzie tworzą media i ludzie z nich korzystają w świecie maszyn, technologii, algorytmów i sztucznej inteligencji.
 
Media to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą i urzeczywistniają dobro w wymiarze osobistym i społecznym. Człowiek w swojej wolności może być niestety także sprawcą wielorakiego zła. Media w wymiarze przedmiotowym są narzędziem, które można dobrze lub źle wykorzystywać. Dlatego, troszcząc się o poprawę jakości współczesnej mediosfery, należy dostrzegać człowieka na każdym etapie funkcjonowania komunikacji społecznej i medialnej, bo media to przede wszystkim ludzie. Warto przywracać należny szacunek dla człowieka i jego osobowej wartości we wszystkich działaniach medialnych oraz wyzwalać konieczny i skuteczny mechanizm etycznego sprzeciwu wobec zjawisk instrumentalizacji człowieka i tendencji upodmiotawiania maszyn. Przestrzenią takiej troski o człowieka i jego godność są organizowane przez nas od 14 lat Konferencje Etyki Mediów. Patronem duchowym naszych konferencji był i jest św. Jan Paweł II, człowiek mediów i niekwestionowany autorytet etyki mediów.  W 100 rocznicę Jego urodzin, chcemy pokazać także Jego troskę o dziennikarzy, o ludzi mediów, o dobro każdego człowieka w świecie mediów, nawiązując do Jego myśli, że człowiek jest drogą mediów i media powinny być dla człowieka, a nie człowiek dla mediów. W czasie tegorocznej XIV Konferencji Naukowej Etyki Mediów, Ludzie mediów – media to ludzie (People in media – people as media) będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:
 
• Jan Paweł II człowiek i etyk mediów,
• media dla człowieka, a nie człowiek dla mediów,
• podmiotowość mediów: kreatywność i zarządzanie,
• dziennikarze a ludzie sieci i nowych mediów,
• status i zawód ludzi mediów – dziennikarze, twórcy, właścicieli, nadawcy,
• ludzie logistyki mediów – praca i odpowiedzialność za jakość mediów,
• ludzie w mediach – eksperci, komentatorzy, celebryci,
• media społecznościowe – amatorzy i profesjonaliści mediów,
• człowiek w wirtualnym świecie – matrix tożsamości,
• zarządzanie mediami – ludzie i struktury,
• etyki zawodowe jako regulatory działań ludzi mediów,
• szacunek dla człowieka jako powinność etyczna ludzi mediów,
• depersonalizacja mediów – medialna instrumentalizacja i manipulacja człowiekiem,
• podmiotowość maszyn i uprzedmiotowienie człowieka,
• człowiek w sieci algorytmów i sztucznej inteligencji,
• język mediów godny i niegodny człowieka,
• formacja, edukacja i samokształcenie ludzi mediów,
• ludzie reklamy i public relations – wyzwania i standardy etyczne,
• przedmiot czy podmiot komunikowania – reklama i marketing wobec człowieka,
• odbiorca mediów – edukacja, wychowanie i samowychowanie medialne. 
 
Chcąc zachować tradycję i ciągłość Konferencji Etyki Mediów zdecydowaliśmy, że odbędzie się ona w formie ograniczonej w trybie on-line 18 grudnia 2020 roku. Prelegenci otrzymają niezbędne informacje drogą mailową.
 
Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w Konferencji, poprzez transmisję na kanale telewizji JP2TV. Szczegółowy program spotkania przekażemy niebawem.
 
Potrzebne informacje znajdą Państwo na stronach:
 
www.etykamediow.pl
www.upjp2.edu.pl
www.ptks.pl
 
 
stopka
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | tel. 503 402 416