Ludzie mediów – media to ludzie

People in media – people as media

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy na XIV Konferencję Naukową Etyki Mediów, która się odbędzie w dniu 18 grudnia 2020 na temat: Ludzie mediów – media to ludzie, Media people – people as media.
Organizatorem Konferencji jest Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
Konferencja odbywać się będzie w trybie zdalnym na platformie MSTeams
i w systemie streamingu na kanale Telewizji JP2TV.
Konferencja się rozpocznie o godz. 10.00 w dniu 18 grudnia 2020 roku.
Zapraszamy na transmisję na kanale JP2TV: https://youtu.be/lZnhNoNYam4.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
dr Katarzyna Drąg

Podsumowanie
XIII KONFERENCJI NAUKOWEJ ETYKI MEDIÓW
Godność osoby w mediach
– media godne osoby
The dignity of a person in the media
– media worthy of a person

Przyjęcie szacunku dla godności osoby
jako podstawowej zasady etycznej oraz poszanowanie godności każdego człowieka jako podstawowej zasady życia społecznego stanowią podstawowy i czytelny wyznacznik jakości dziennikarstwa
oraz jakości życia społecznego.

 Respektowanie i realizowanie tych zasad
jest nie tylko postulatem odpowiedzialnej pragmatyki życia społecznego, ale celem rzetelnej wiedzy służącej dobru człowieka i społeczności.

We współczesnej przestrzeni medialnej obserwujemy
z niepokojem wiele negatywnych zjawisk
naruszenia godności człowieka poprzez kłamstwa,
naruszanie dóbr osobistych, bezpodstawne oskarżanie,
poprzez słowa i język niegodne człowieka,
manipulację i nieuczciwość ocen i komentarzy.

Patronat Honorowy

Jego Ekscelencja 
ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Jego Magnificencja
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwerstytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Sejm RP logo and wordmark.svg

Komisja Sejmowa

Logo Wojewoda Małopolski jpg

Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski

Logo Małopolska H rgb

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

orzel senatKomisja Senacka

Organizatorzy

Sponsorzy

Image
Image
Image

Partnerzy

Image
Image
Image
Image

Patronat Medialny

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image